NIBIO anbefaler innmarksgjerder

Trådgjerde i utmark
Sperregjerde for rein Foto: Simen Olafsen, Statsforvalteren i Trøndelag.

På oppdrag fra Statsforvalterne i Trøndelag og i Innlandet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utført en kunnskapskartlegging av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å komme inn på innmarksarealer.

Publisert 07.02.2023

For å kunne ta gode og fremtidsrettede beslutninger med hensyn til tiltak for å hindre rein på innmarksarealer, er det behov for ny og bedre kunnskap. Rapporten gir en totalvurdering av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å trekke inn på dyrka mark, samt konsekvenser av tiltaket for natur, miljø og samfunn.

Du kan lese mer om saken og rapporten hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.