Webinar om prosjektet "Vill vekst i fjellet" 27. september

Tyttebærlyng med bær rundt en gammel stubb
Tyttebær Foto: Anne Berit Grasbakken.

NIBIO har gjennomført prosjektet «Vill vekst i fjellet» for å kartlegge ville spiselige planteressurser som finnes i fjellområdene våre. Resultatene blir presentert på et webinar 27. september. Statsforvalteren i Innlandet har støttet prosjektet med Fjellandbruksmidler.

Publisert 25.08.2023

Det finnes omtrent 350 ville spiselige vekster i Norsk flora. Sanking og bruk av ville spiselige vekster har lang tradisjon i landet vårt, og er en del av vår immaterielle kulturarv og identitet. Både langs kysten og i skog- og fjellområder finnes det et mangfold av ville spiselige vekster som i liten grad er kartlagt og utnyttet. Interessen for å utnytte disse er sterkt økende og bærekraftig høsting etterspørres.

Statsforvalteren i Innlandet har gjennom Fjellandbrukssatsingen bevilget midler til NIBIO for å klarlegge potensiale for økt utnytting av disse ressursene. NIBIO har kartlagt hva som tilbys, omsettes og etterspørres av spiselige ville vekster, og hvilke flaskehalser som finnes for at dette kan gi grunnlag for næring og inntjening.

NIBIO inviterer til webinar 27.september der resultater fra prosjektet blir presentert.

Påmelding til webinaret:
Vill vekst i fjellet (pameldingssystem.no)