Utviklingsmidlar i landbruket - nå kan du søke heile året

Kasse med jordbær
Bærproduksjon - eit mogleg utgangspunkt for utviklingsarbeid? Foto: Anne Berit Grasbakken.

Utviklingsmidlar i landbruket omfattar Regionale tilretteleggingsmidlar (RT-midlar) og Regionale kompetansemidlar (RK-midlar). Tidlegare har det vore søknadsfrist to gongar i året. Frå og med i år er det ingen søknadsfrist og ein kan søke når ein har eit godt prosjekt. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2023

Det er Innlandet fylkeskommune som forvaltar utviklingsmidlane i landbruket. Dersom du har ein god ide om eit prosjekt, ta gjerne kontakt med fylkeskommunen for å diskutere prosjektet. For meir info sjå heimesidene til fylkeskommunen

Statsforvaltaren bidreg i arbeidet gjennom deltaking i partnarskapen med Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge Innlandet og faglaga i landbruket.