Hvordan kan kommuner tilrettelegge for dyrking i byer og tettsteder?

Potetplanter i ferd med å spire gjennom gammelt løv
Potetplanter i Bruparken på Lillehammer Foto: Mari Jensen Aas.

NIBIO har utarbeidet en ny veileder som gir kommunene tips og råd for hvordan lykkes med lokale dyrkingsprosjekter i arealer som er åpne for allmenheten.

Publisert 30.05.2024

NIBIO sier at hensikten med veilederen er å beskrive hvordan en kan legge til rette for å dyrke spiselige planter i byer og tettsteder. Målgruppe er kommuner som er i en oppstartsfase med urbant landbruk.

Tips til arealer

Kommunene kan benytte offentlige parker og fellesarealer til dyrking. Kommunen kan også oppmuntre private grunneiere til å bruke arealer rundt boligblokker og næringsbygg. Ellers er det en mulighet å ta i bruk arealer ved offentlige bygg. 

Tips til arbeidet

I veilederen kan kommunene finne nyttige tips til arbeidet med urbant landbruk som f.eks. hva som er viktig å tenke på i forkant, hva er fallgruver, og hvordan spille på lag med engasjerte innbyggere, organisasjoner og andre.

Veilederen er en oppfølging av Nasjonal strategi for urbant landbruk, og er også forankret i denne strategien. 

Ta også gjerne kontakt med oss hos Statsforvalteren hvis din kommune vil diskutere ideer og muligheter. Ellers har vi på våre nettsider lenker til gode ressurser innen urbant landbruk.