Frøbibliotek - hva er det?

Frøbiblioteket på Hamar
Frøbiblioteket på Hamar Foto: Julie Slettetveit.

Et frøbiblioteket er et tilbud for alle hobbygartnere. Her kan du låne frø om våren. På høsten forsøker du å høste frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Prinsippet er Lån-Dyrk-Sank-Lever.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2021

På Hamar finner du Innlandets første frøbibliotek. Det er trendy å tenke grønt, og biblioteket kan være med å bidra til at befolkningen får økt kunnskap om dyrking, bærekraft og biologisk mangfold blant annet gjennom denne ordningen.

På frøbibliotekets Facebookside legges det ut nyttig informasjon og tilbud om kurs til deg som dyrker. Det vil etter hvert også gis informasjon om hvordan du kan høste frø fra det du har sådd.

Frøbiblioteket passer for deg som er nybegynner, vil lage et insektvennlig miljø, dyrke spiselige vekster, ha en sosial plattform på nett og få inspirasjon fra andre.

Therese Enger ved biblioteket i Hamar melder om at frøbiblioteket er godt mottatt, og at rundt 200 personer har benyttet seg av tilbudet så langt.

Bakgrunnen for ideen

Det finnes flere frøbibliotek i landet, blant annet i Oslo, Bergen, Skien og Trondheim. Sara Hope Lygre fra Voksenopplæringsforbundet kom til Hamar bibliotek med ideen om å få til et samarbeid for å starte opp et frøbibliotek. Hamar kommune er i et grønt skifte og satser på urbant landbruk. Frøbiblioteket er en del av denne satsingen.

Frøbiblioteket i Hamar er et tillitsbasert samarbeide mellom Vang Hagelag, Hamar bibliotek, Voksenopplæringsforbundet Innlandet, Innlandet natur og ungdom, Urbane bier og brukere av frøbiblioteket.

Frøbiblioteket har i år kun tilbudt sorter som er enkle å høste frø av, men de ser for seg å utvide tilbudet på sikt.

Støtte fra Statsforvalteren

Frøbiblioteket er ett av flere urbane landbruksprosjekt i pilotkommunen Hamar. Statsforvalteren i Innlandet har gitt 600 000 til Hamar kommune for prosjekter som handler om urbant landbruk. Urbant landbruk er et felt som Statsforvalteren ønsker å løfte fram, og Hamar er Innlandets pilotkommune innenfor feltet. Prosjektet i Hamar vil tilføre Innlandet viktig kompetanse og det er viktig at noen går foran. Prosjektet har stor overføringsverdi for andre kommuner som ønsker å komme i gang med urbane landbruksprosjekt.

Vi håper å se flere frøbibliotek i Innlandet framover!