Søknadsfristen for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket nærmer seg

Solsikker
Solsikker Foto: Bønder viser vei/Statsforvalteren i Innlandet.

Søknadsfristen er 15. september og midlene skal nyttes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringa. Vi oppfordrer aktørene i næringa om å gå sammen og søke!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.08.2022

I år er det hovedfokus på følgende: 

- tiltak som kan styrke Innlandet som en viktig matregion

- klimatilpassing og økt verdiskaping i landbruket

- bruk av ny teknologi i landbruket

Innlandet fylkeskommune tar i mot søknadene. Statsforvalteren bidrar med sin kompetanse i behandling av søknadene.