Landbruksbasert reiseliv

Mennesker som står bak et dekket bord ute i en hage
Hageselskap på Simenstad Foto: Turid Windjusveen Olsen.
Oppdatert 16.04.2024

Landbruket og reindrifta kan levere et variert innhold til det opplevelsesbaserte reiselivet. Utgangspunktet er landbrukseiendommen, fjell og utmark.

Reiselivsnæringen vokser raskt globalt, og veksten er størst innenfor det opplevelsesbaserte reiselivet. Det er en økende etterspørsel etter genuine opplevelser, og turistene ønsker mangfold av kulturelt innhold, mat og drikke som en del av opplevelsen.

Det er stadig behov for flere produkter av høy kvalitet i det landbruksbaserte reiselivet. Innlandet er ett av Norges største reiselivsfylker og har et stort potensial for å utvikle flere attraktive produkter som vil utgjøre genuine opplevelser og et spennende mangfold for reiselivsnæringen.

Statsforvalteren i Innlandet skal gjennom rådgivning og samarbeid bidra til økt verdiskapning i det landbruksbaserte reiselivet. Sentralt for satsingen står:

  • Motivere og mobilisere til utvikling av natur- og kulturopplevelser knyttet til jordbrukets, skogbrukets og utmarksområdenes ressurser
  • Kompetanseheving for reiselivsbedriftene i landbruket
  • Bedriftsnettverk og utvikling av klynger 
  • Matfylket Innlandet, en pågående satsing i samarbeid med det regionale partnerskapet med mål om å få mer mat fra Innlandet på bordet og økt rekruttering til restaurant- og matfaget