3,6 millioner til rekruttering og utvikling i landbruket

Det er markedsmuligheter i grøntproduksjon, og dette er et prioritert område for bruk av tilretteleggingsmidler. Foto Karoline Finstad Vold

Innlandet fylkeskommune lyser ut midler med søknadsfrist 11. oktober. 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2021

Søknader innenfor tilretteleggingstiltak vil ha denne prioriteringen:

  • Innlandet som Matregion nummer 1.
  • Innovasjon og klimatilpasning av produksjon.
  • Grønt- og kornsatsing med gode markedsmuligheter.
  • Lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet.
  • Styrking og organisering av skogsbilveilag.
  • Økt trebruk.

For søknader til rekruttering og kompetanse vil søknader innenfor disse områdene bli prioritert:

  • Støtte til etterutdanning av en viss varighet og omfang i landbruket.
  • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
  • Tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på ulike nivå og etterutdanning for næringsutøvere.

Dette er jordbruksavtalemidler som forvaltes av fylkeskommunen i nært samarbeid med Statsforvalteren og organisasjoner i landbruket. 

Les mer om midlene her.