Landskapstreff med budeier, Røroskyr og slagghauger

Fra nettverkssamling UKL 2022
Fra nettverkssamling UKL 2022 Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

Alle de sju utvalgte kulturlandskapene i Innlandet var representert da Statsforvalteren inviterte til nettverkstreff i Vangrøftdalen i Os og byvandring på Røros 24.-25. august. Aktiv seterdrift og hvordan ta vare på bevaringsverdige bygninger var sentrale tema.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.08.2022

Deltakerne møttes på det freda setertunet på Utistuvollen i Vangrøftdalen, som sammen med Kjurrudalen er ett av de sju utvalgte områdene. Her vedlikeholdes bygninger, landskapet rundt skjøttes, og det er seterkafé deler av sommeren. Randi Brænd som står for både kafédrift og skjøtselsplaner, serverte kortreist lunsj og fortalte om setra og landskapet. Det går ku og sau på beite både her og i resten av dalen, og det er 25-30 setrer med mjølkeproduksjon. Nå blir det lagt strøm fram til alle setrene i et stort fellesprosjekt.

Deltakerne samlet på Utistuvollen.
Deltakerne samlet på Utistuvollen. Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

Vi var også innom setergrenda Kløftåsen og besøkte aktive seterbrukere, før turen gikk til Øverhaugsvollen. Der produseres skjørost, smør og rømme med mjølk fra den gamle kurasen Rørosku (også kjent som sida trønder/nordlandsfe). På begge setrene framhevet brukerne hvor viktig seterdrifta er for å utnytte en større del av de ressursene garden har.

For familien Hummelvoll er seterdrifta svært viktig både for trivsel og driftsøkonomi.
For familien Hummelvoll er seterdrifta svært viktig både for trivsel og driftsøkonomi. Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.
Røroskyr på Øverhaugsvollen.
Røroskyr på Øverhaugsvollen. Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

Siste del av samlingen foregikk på Røros. Deltakerne fikk høre Ellen Fauske fortelle om istandsetting av setra hennes i Engerdal, mens Tor-Einar Siebke fra Kulturminnefondet og Olle Christer Stenby fra "Bygg og bevar" orienterte om hvordan deres organisasjoner jobber og hva de kan tilby eiere av verneverdige hus. Vi avsluttet med en byvandring ledet av verdensarvkoordinator Odd Sletten og kulturminneforvalter Sigrid Vadstein. Vandringen endte på Bygningsvernsenteret, der Berit Bakosgjelten fortalte om blant annet håndverkerkursene som gikk denne uka. Muring, maling, trearbeid og smiing var kurstema.

Bygårdene på Røros var fra gammelt sentrum for jordbruksdrifta. Her fra Apotekergården.
Bygårdene på Røros var fra gammelt sentrum for jordbruksdrifta. Her fra Apotekergården. Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.