Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Sandra Borch og Sverre Lang-Ree under prisutdelingen på Søndre Elton
Sandra Borch og Sverre Lang-Ree under prisutdelingen på Søndre Elton Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.08.2022

På vegne av nettverket tok Sverre Lang-Ree imot prispengene på 50 000 kroner og et grafisk trykk av Hans Normann Dahl under en lunsj på Søndre Elton. Det er nå ca. 40 medlemmer i nettverket, hvorav ca. 20 har et tilbud om enten overnatting, servering, gardsutsalg, omvisning, åpen gård og aktiviteter, eller en kombinasjon av flere tilbud. Statsforvalteren står bak forslaget om å tildele den nasjonale kulturlandskapsprisen til nettverket.

Gjennom godt samarbeid, bevaring og vedlikehold av landskap og bygningsmiljø og et variert tilbud av produkter og steder å besøke, gir Stange påfyll av opplevelser til et par hundre tusen gjester hvert år.

Gruppe mennesker poserer ute fremfor en rundballe

Representanter for nettverket under fotografering på Søndre Elton (foto: Stig Horsberg)

Nettverket har gjort en stor innsats med å få satt opp skilt og tavler med tilrettelagt informasjon om områdets kvaliteter.  Det er satt i stand bygninger og kulturminner, og kulturlandskapet holdes i hevd gjennom skjøtsel og bruk.  Det drives et aktivt jordbruk på noen av landets mest produktive arealer. Her har det bodd folk siden eldre steinalder, og det finnes mange fornminner som gravhauger og bygdeborger. Flere av gårdene er nevnt i Snorres kongesagaer. Godt klima og kalkholdig bergrunn er med på å gi et rikt plante- og dyreliv.

Karakteristisk for Stange vestbygd er storgårder med monumental bygningsarkitektur, flotte hageanlegg og markante alleer, side om side med mange strandsitterstuer og husmannsplasser. Flere av storgårdene har bygninger som er fredet etter kulturminneloven. Veldig mange av dem har klokketårn som ble brukt til å ringe ut og inn arbeidsfolk på jordene fra 1800-tallet og utpå 1900-tallet. Tårnene er tatt vare på og restaurert på veldig mange av gårdene i dette området.

Se fullstendig begrunnelse for nominasjonen som eget dokument på denne siden.