Hvordan kan gardbrukerne hjelpe humler og bier?

Blomsterflue sittende på blomstrende honningurt
Honningurt med blomsterflue Foto: Stig Horsberg.

På kveldsmøter i Gran og Ringsaker 9. og 10. november kan gardbrukere og andre interesserte få vite mer om hvordan skape bedre forhold for humler, bier og andre insekter i kulturlandskapet. Pollinerende insekter er svært viktige for både planter, andre dyr og mennesker, men i stadig tilbakegang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.11.2022

Det er organisasjonen "La humla susa" i samarbeid med de lokale landbrukskontorene som arrangererer møtene med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. I sommer har rådgivere vært ute på noen landbrukseiendommer i de to kommunene og sammen med grunneierne sett på mulige små og store tiltak. Dette vil bli presentert på møtene, og de som kommer får også høre om "kantsoneprosjektet" i midtre Buskerud der gardbrukere har gjennomført mange tiltak i praksis.

Se fullt program i invitasjonene som ligger på denne siden. Møtene foregår på kommunehuset i Gran og Prøysenhuset. 

Tapet av leveområder for plante- og dyrelivet må sees i sammenheng med den store, globale naturkrisen som bl.a. FN har lagt fram omfattende rapporter om. Utfordringene er store, men noe av hensikten med møtene er å vise konkrete tiltak som kan virke positivt. Samtidig vil det øke bevisstheten om den innsatsen som er nødvendig på alle områder i samfunnet for å ta vare på naturarven og livsgrunnlaget vårt.