2100 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt

Gress og skog

I Innlandet er det mottatt i overkant av 2100 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon innen søknadsfristens utløp 31.10. Årets vekstsesong ble utfordrende. Forsommertørke, flom og store nedbørsmengder siste del av sesongen har ført til et stort antall søknader i fylket.

Publisert 01.11.2023

Det søkes tilskudd pr. vekstgruppe. Søknadene fordeler seg slik på de ulike gruppene:

Vekstgruppe

Antall søknader

Korn

1088

Grovfôr med egne husdyr

801

Grovfôr salg

102

Potet

55

Grønnsaker

24

Frukt/bær

19

Svikt i honningproduksjon

14

 

Formålet med ordningen tilskudd ved produksjonssvikt i plante og honningproduksjon er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde, der svikten er forårsaket av klimatiske forhold. Det er avling mindre enn 70% av normalavling som det kan søkes tilskudd til.

Som tabellen viser er det flest søknader i vekstgruppe korn. Halvparten av kornprodusentene i fylket har søkt tilskudd ved produksjonssvikt i år.