Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.oktober

Kornåker

Vi minner om at søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen er 31.oktober. Vi minner også om at meldingen om avlingssvikt som er sendt inn i løpet vekstsesongen ikke er en søknad og må følges opp med egen søknad dersom det fortsatt er aktuelt.

Publisert 26.10.2023

Det må sendes en søknad pr. vekstgruppe og det er disse vekstgruppene det kan søkes tilskudd til:

  • Bær
  • Frukt
  • Grønnsaker
  • Korn og annet frø til modning
  • Poteter
  • Grovfôr i foretak med egne husdyr
  • Grovfôr salgsproduksjon

Pr. 26.10. har vi mottatt 870 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt derav 304 søknader i vekstgruppe korn og 523 søknader i vekstgruppe grovfôr i foretak med egne husdyr. Ut fra tørken på forsommeren, ekstremværet Hans og store nedbørsmengder i høst forventer vi flere hundre søknader til.

Søknadsskjema og veiledning finnes hos Landbruksdirektoratet. Bruk digitale skjema og søk direkte på nett:

Tilskudd ved produksjonssvikt

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon