Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte flomrammede områder i Grue

Landbruks- og matminister Geir Pollestad i Grue. Foto Julie Slettetveit

Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte nylig potetbonde Thore Sigurd Woll i Grue for å få en orientering om avlingssituasjonen i Solør etter ekstremværet Hans. Pollestad informerte også om nye økonomiske støttetiltak etter ekstremværet.

Publisert 21.09.2023

Woll er en av flere som har tilpasset drifta på flomutsatte arealer. Det er forventet at disse arealene er utsatt for vårflom, derfor har han lagt opp til en intensiv produksjon med gul spesialpotet som ikke krever like lang vekstsesong som vanlig matpotet. Det er høye etableringskostnader, men fortjenesten er vanligvis god. Ekstremværet Hans har ført til at potetene har stått under vann og avlingen råtner. En flom i august er en unormal situasjon, og været i sommer har gjort sitt til at flere potet og kornprodusenter i området kommer til å havne i en uheldig økonomisk situasjon. Woll mister store inntekter, men han vil likevel ikke kunne komme inn under produksjonssviktordningen da det flomutsatte arealet utgjør mindre enn bunnfradraget i ordningen. Bondelaget understreket derfor ønsket om at tilfeller som hos Woll skal behandles særskilt.

Ordfører i Grue, Rune Grenberg fortalte om betydningen av landbruket i Grue kommune, og landbrukssjef Anne Kristine Rossebø og konsulent Eli Rusten fra landbrukskontoret i Våler og Åsnes orienterte om omfanget av produksjonssvikten i Solør. De tok også opp den psykiske belastningen været har vært for produsenter i regionen.  

Landbruks- og matministeren kom med nyheter om endringer i produksjonssviktordningen og skjønnsmiddelordningen. Korn som blir tresket og deretter avvist på kornmottaket eller korn en ikke får betalt for på grunn av dårlig kvalitet, gir i utgangspunktet ikke grunnlag for utbetaling gjennom porduksjonssviktordningen. Dette er nå midlertidig endret og kommer likevel inn under ordningen på grunn av de dårlige værforholdene i sommer.  Retningslinjene i skjønnsmiddelordningen er midlertidig utvidet slik at kommuner som har kostnader knyttet til opprydding etter ekstremværet kan inkluderes i søknad om skjønnstilskudd. I tillegg er det vedtatt at Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet skal jobbe med midlertidige løsninger for opprydding hos private aktører etter ekstremværet. 

Rundt 30 personer hadde møtt fram. Statsforvalteren hadde ansvar for møteledelse og for tilrettelegging av besøket.

Kontaktpersoner