Ikke importer grovfôr fra Sverige

Rundballer og gress
Rundballer og gras

Den alvorlige svinesjukdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr fra Sverige til smittesituasjonen er mer avklart.

Publisert 25.09.2023

Smitten kan spres ved kontakt mellom dyr og at dyr spiser kjøtt fra infiserte dyr. Den kan også spres med avfall som inneholder infisert kjøtt, klær, fottøy og gjenstander f.eks. jaktutstyr. Sjukdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin.

Årets vekstsesong har vært krevende og husdyrbrukere kan ha behov for å kjøpe inn grovfôr. Mattilsynet frarår å importere grovfôr fra Sverige. Har du alt importert grovfôr fra Sverige kan du fôre andre dyrearter enn svin med dette, men det må skje på en slik måte at ikke fôr eller fôrrester blir tilgjengelige for svin eller villsvin.

Les Mattilsynets råd om import av fôr.