Skader på landbrukseiendommer etter ekstremværet "Hans"

Foto: Gunhild Haugom

Statsforvalteren vil invitere kommunene til digitalt informasjonsmøte om naturskadeordningen torsdag i neste uke.  I møtet vil Landbruksdirektoratet informere om erstatningsordningen og svare på spørsmål.

Publisert 11.08.2023

Det er Landbruksdirektoratet som forvalter naturskadeordningen.

Faglaga i landbruket er invitert til et informasjonsmøte med Landbruksdirektoratet om naturskadeordningen på onsdag.

Les mer om naturskadeordningen på Landbruksdirektoratets nettsider.

Les mer om krav til dokumentasjon av skadene.

Kontaktpersoner