Etter møte om naturskadeordningen

Foto: Andrè Berg

Statsforvalteren inviterte til digitalt møte for kommunene om naturskadeordningen torsdag 17.august. Landbruksdirektoratet informerte om erstatningsordningen, og svarte på spørsmål.

Publisert 18.08.2023

Møtet var felles for kommunene i Innlandet og Oslo/Viken og det var 240 deltakere som hørte på. Mange hadde spørsmål til Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen.

Vi gjengir svar på noen av spørsmålene nedenfor.

Må alle vedlegg være klare for å kunne søke?

Det er viktig å registrere søknad innen søknadsfristen på 3 måneder etter at skaden skjedde. Det må lastes opp et vedlegg for å få sendt inn søknad. Det kan være et dokument som beskriver at anbud ikke har vært mulig å skaffe p.g.a. stor arbeidsmengde for entreprenører, men at det vil bli lastet opp i søknaden så fort det er klart. Flere vedlegg som f.eks. anbud kan lastes opp i søknaden i ettertid.

Er det kun mulig å søke digitalt?

Det anbefales å søke digitalt. Dette gir raskest mulig saksgang. Det er også mulig å sende inn søknad pr. brev.

Hva må dokumenteres?

Det er viktig å ta bilder av hele skaden. Videofilmer av hele skogsbilvegen er god dokumentasjon. Tegn gjerne inn flom og skader på kart. Skaden dokumenteres før gjenopprettingen kan starte.  

Hva kreves av et anbud?

Det kreves en viss detaljering for at anbud skal godkjennes. Eksempler på hva som må spesifiseres med mengder og priser er masseforbruk, utstyr, timeforbruk på ulike maskiner og redskap. Det er viktig å få med alle kostnadene i anbudet.

Må det enkelte medlem i veilag søke naturskadeerstatning?

Det bør sendes en søknad om naturskadeerstatning for hele veien. Der veilaget ikke har organisasjonsnummer kan person søke på vegne av hele veien, der de andre gir fullmakt. Vær oppmerksom på at det kreves fullmakt fra samtlige medeiere i veien. Dette gir kun én egenandel.

Kan jeg søke for skade på leiejord?

Skader på leiejord kan omsøkes for erstatning, men da må du ha fullmakt fra eier av jorda for å kunne søke.

Hva er krav til dokumentasjon ved skader?

For skader over 50 000 kr: Det er tilstrekkelig å innhente anbud fra en entreprenør.

Hvis det første anbudet sier at kostnaden er mer enn 200 000 kroner, må det innhentes et anbud til. Det billigste anbudet ligger til grunn for erstatning. Ved store skader (over 200 000 kr) må det innhentes og lastes opp to anbud. For skader som overstiger kr 500 000 kan Landbruksdirektoratet velge å innhente (og bekoste) takst fra sine sertifiserte takstmenn.

Svar på flere spørsmål og mer informasjon om naturskadeordningen kan leses her.