Tilskudd til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader. Forskriften som styrer ordningen ble endret med virkning fra 3. juli 2020.