Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Dato:
9. april 2024 09.00 - 10. april 2024 15.59
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet
Påmeldingsfrist:
1. mars 2024 00.00

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferansen 2024 på Quality Hotel Strand i Gjøvik

 

Publisert 17.11.2023, Oppdatert 01.02.2024

Tema

Demografi, klima og samfunnssikkerhet vil være sentrale tema for årets konferanse.

Vi har også blikket på møtet mellom nasjonale føringer og det lokalpolitiske handlingsrommet i kommuneplanleggingen. I tillegg har vi som i fjor valgt ut ulike dagsaktuelle tema som kommer direkte til nytte i kommunehverdagen.

I tillegg til å gi faglig påfyll og inspirasjon til eget arbeid, ønsker vi at konferansen også kan være en møteplass for nettverksbygging og hyggelig samvær.

Program

Påmelding

Påmeldingsfrist er fredag 1. mars 2024.

Meld deg på Plan- og bygningslovkonferansen

Påmelding er bindende.

Pris

Arrangørene dekker dagpakker og middag for inntil 2 deltagere per kommune (dette inkluderer ikke overnatting). Dette blir trukket fra på endelig faktura.

Priser for konferansen er:

  • Deltagelse begge dager inkludert middag: kr 2050,-
  • Deltagelse dag 1: kr 800,-
  • Deltagelse dag 2: kr 700,-
  • Middag dag 1: kr 550,-

Hotellrom bestilles av den enkelte ved å kontakte hotellet på e-post: q.strand@strawberry.no (vis til 9. april og Plan- og bygningslovkonferansen). Enkeltrom koster kr 1440,-. Hotellet holder av rom for konferansen til og med 1. mars 2024. Vi kan ikke garantere rom etter denne datoen.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål rettes til Ingvild Beate Røise på epost: ingroi@innlandetfylke.no

 

Dato:
9. april 2024 09.00 - 10. april 2024 15.59
Sted:
Quality Hotel Strand Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet
Påmeldingsfrist:
1. mars 2024 00.00