Digitalt kurs for folkevalgte om jordlov og konsesjonslov

Dato:
8. april 2024 09.30 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Folkevalgte og saksbehandlere i kommunen
Påmeldingsfrist:
4. april 2024 23.59

Den 8. april arrangerer Statsforvalteren webinar om jordlov og konsesjonslov. Hovedmålgruppen er folkevalgte og saksbehandlere som avgjør saker om omdisponering, deling og konsesjon på kommunalt nivå.

Publisert 14.03.2024

Statsforvalteren inviterer folkevalgte og saksbehandlere i kommunene i Innlandet til webinar på Teams om eiendomslovgivningen i landbruket. Vi vil gå gjennom grunnleggende temaer i jordloven og konsesjonsloven, herunder reglene om omdisponering av dyrka jord, deling av landbrukseiendom, konsesjon og boplikt.

For å nå flest mulig, gjennomfører vi webinaret to ganger den 8. april – både kl. 09.30 og kl. 19.00. Varighet er ca. 1,5 timer per gang.

De første 45 minuttene vil handle om jordloven – de siste 45 minuttene om konsesjonsloven og boplikt.

Opptak av det ene webinaret vil bli publisert på denne siden, og blir liggende åpent i 14 dager. Etter dette kan du få opptaket tilsendt på forespørsel.

Se opptaket her: 

 

Dato:
8. april 2024 09.30 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Folkevalgte og saksbehandlere i kommunen
Påmeldingsfrist:
4. april 2024 23.59