ReHabiliteringsforum 2024

Dato:
13. mars 2024 - 14. mars 2024
Sted:
Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet
Målgruppe:
Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner, og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner med ansvar for koordinerende enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP
Påmeldingsfrist:
12. januar 2024 00.00

Overordnet tema for konferansen blir bærekraftig habilitering og rehabilitering sett i lys av helsepersonellkommisjonens rapport.

Publisert 30.11.2023

For mer informasjon, se lenke under;

ReHabiliteringsforum 2024 - Sykehuset Innlandet HF (sykehuset-innlandet.no)

Dato:
13. mars 2024 - 14. mars 2024
Sted:
Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet
Målgruppe:
Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner, og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner med ansvar for koordinerende enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP
Påmeldingsfrist:
12. januar 2024 00.00

Kontaktpersoner