Hvordan kan vi hjelpe fuglene i jordbrukslandskapet?

Dato:
7. mars 2024 13.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner, bønder, andre interesserte
Ei vipe som står på bar mark med litt isdekket åker i bakgrunnen
Vipa ankommer Innlandet tidlig om våren og begynner snart å lete etter hekkeplass Foto: Anne Gri Henriksen.

Flere av fugleartene som hører til i jordbrukslandskapet er i tilbakegang, og av disse er både vipe og åkerrikse nå regnet som kritisk truet. I dette webinaret er Anne Gri Henriksen fra BirdLife Hadeland og Dokkadeltaet våtmarkssenter hovedinnleder. Hun forteller om erfaringer med tiltak for å legge forholdene bedre til rette  for fugler på jordbruksareal de siste åra.  

Publisert 26.02.2024

I fjor innførte Statsforvalteren i Innlandet et eget regionalt miljøtilskudd til bønder som gjennomfører tiltak som legger til rette hekke- og beiteområder for fugler. Det er spesielt vipa som har stått sentralt, men også sanglerke, åkerrikse, dverglo og storspove er aktuelle arter. Disse står på den norske rødlista som trua, men tiltakene kan være til nytte for flere andre arter også. Du kan lese mer om dette på nettsiden vår om tilskuddet til tilrettelegging av hekke- og beiteområder.

Webinaret er åpent for alle, og du deltar ved å bruke lenken nedenfor:

Klikk her for å delta i webinar om tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugler 7.3.2024

Dato:
7. mars 2024 13.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner, bønder, andre interesserte