Webinar om tverrfaglig samarbeid

Dato:
30. november 2023 11.30 - 14. desember 2023 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet
Målgruppe:
Alle interesserte

Statsforvalterne i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet inviterer til et webinar om tverrfaglig samarbeid. Personer med behov for tjenester fra flere ulike aktører treng at tjenestene samarbeider godt, samt at tjenestene er målretta og koordinert.

Publisert 07.09.2023

Endringene i velferdslovgivninga med virkning fra 1. august 2022 sier noe om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 

Webinaret vil være åpent for alle!  

Program:

  • Tverrfagleg samarbeid, individuell plan og koordinator v/ Eilin Reinaas, SF Møre og Romsdal
  • Barnekoordinator v/ Anne-Beathe Horten, SF Innlandet
  • Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam v/ Trude Gulbranson, Kinn kommune

Se Webinar om tverrfaglig samarbeid 30.11.23 på Statsforvalteren i Møre og Romsdal sine nettsider.

Opptak av webinaret vil bli liggende ute 14 dager.

Dato:
30. november 2023 11.30 - 14. desember 2023 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet
Målgruppe:
Alle interesserte

Kontaktperson