Digital kunnskapssamling Bolig for Velferd Innlandet

Dato:
23. november 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Bolig for Velferd Innlandet
Målgruppe:
Alle kommuner og Nav-kontor i Innlandet
Foto: Svein Holen / Svein Holen.

Invitasjon til digital kunnskapssamling med tema "Foyer".

Publisert 11.10.2023

Denne kunnskapssamlingen har som mål å gi kommuner kunnskap om hva Foyer er, og innsikt i erfaringer fra en kommune.

Se kort informasjon om hva "Foyer" er i dokumentet som ligger på denne siden.

Agenda for den digitale samlingen:

  • Velkommen v/ Tone Haugen, Husbanken
  • Utenforskap - tall, forskning og intro Foyermodellen v/ Tor Ingar Verstad
  • Kommuneeksempell - Foyer Melhus v/ Marit Leer m. flere
  • Hvorfor satser kommunen på Foyer og Foyermodellen v/ Tor Ingar Verstad
  • Spørsmål og svar v/ Husbanken og Melhus kommune
  • Avslutning v/Tone Haugen, Husbanken

Lenke til den digitale kunnskapssamlingen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYyODc2NzctM2U5Ny00NDVjLWE1ZmEtMTYxYzNhN2I4ZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2244cb6d0c-9947-45aa-815c-52e8dcc1b07c%22%7d

Det vil bli tatt opptak av samlingen. 

Dato:
23. november 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Bolig for Velferd Innlandet
Målgruppe:
Alle kommuner og Nav-kontor i Innlandet

Kontaktpersoner

Dokumenter