Konferanse om arbeid med regionale miljøkrav i jordbruket

Dato:
11. oktober 2023 10:00 - 16:00
Sted:
Honne hotell og konferansesenter på Biri
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner og jordbruksorganisasjoner i Innlandet
Påmeldingsfrist:
5. oktober 2023 23:59

Statsforvalteren inviterer til konferanse om arbeidet med regionale miljøkrav i Innlandet. Konferansen finner sted på Honne hotell- og konferansesenter 11. oktober. Målgruppen er kommuner og jordbruksorganisasjoner i Innlandet.

Publisert 25.09.2023

Statsforvalteren i Innlandet har satt i gang et arbeid med å vurdere regionale miljøkrav i jordbruket for å begrense forurensingsbelastningen på vassdrag. Arbeidet er startet ved å sammenstille kunnskap om tilstand for vannmiljøet, kilder til forurensing og aktuelle forurensingsbegrensende tiltak som grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere forskrift om miljøkrav. Dette blir presentert på konferansen. I tillegg blir det orientert om det videre arbeidet med miljøkrav i jordbruket.

Konferansen finner sted på Honne hotell og konferansesenter på Biri i Gjøvik kommune.

Konferansen blir også strømmet slik at det vil være mulig å følge den digitalt. Det vil imidlertid kun bli mulig for de som deltar fysisk å stille spørsmål og kommentarer under konferansen. Vi oppfordrer til fysisk deltagelse.

Klikk her for å se programmet (pdf).

Påmelding innen 5. oktober.

Dato:
11. oktober 2023 10:00 - 16:00
Sted:
Honne hotell og konferansesenter på Biri
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner og jordbruksorganisasjoner i Innlandet
Påmeldingsfrist:
5. oktober 2023 23:59

Kontaktpersoner