Regionale miljøtilskudd, regionale miljøkrav for jordbruket og tilskudd ved produksjonssvikt

Dato:
19. september 2023 10.00 - 20. september 2023 15.30
Sted:
Lillehammer og Hamar
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
13. september 2023 23.59

På samlingene går vi gjennom forhold og vurderinger som er viktige i rådgiving om ordningene og behandling av søknader om regionale miljøtilskudd og tilskudd ved produksjonssvikt. I tillegg blir det en orientering om prosessen fram mot fastsetting av regionale krav om miljøforsvarlig drift av jordbruksareal for å oppfylle kravene i vannforskriften.

Publisert 04.09.2023

Samlingene holdes på to steder:

Rosenlund kontorbygg, Lillehammer 19.9.23 kl. 10.00-15.30

Vangsvegen 73, Hamar (Eidsivabygget) 20.9.23 kl. 10.00-15.30

Vi serverer kaffe/te og rundstykker fra kl. 09.30.

Program

 

Kl. 10.00 – 12.00 RMP inkl. status for arbeidet med forskrift om regionale miljøkrav

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 - 15.15 Tilskudd ved produksjonssvikt

Kl. 15.15 – 15.30 Avslutning

 

Påmelding innen 13. september i skjemaet på denne siden.

 

For de som ikke har mulighet for å delta fysisk, vil vi åpne for deltaking via Teams den 19.9, men det vil være begrenset kvalitet på lyd og bilde. Ønsker du å delta digitalt, send melding til stig.horsberg@statsforvalteren.no

På Hamar bør en beregne god tid til å finne parkering. På Lillehammer er det god plass nord for kjøpesenteret ved Rosenlund, Rosenlundveien parkering.

Dato:
19. september 2023 10.00 - 20. september 2023 15.30
Sted:
Lillehammer og Hamar
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
13. september 2023 23.59