Boligsamling for kommunene i Innlandet

Dato:
18. september 2023 11.30 - 19. september 2023 13.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Husbanken, Nav Innlandet, Nav Hjelpemiddelsentralen
Målgruppe:
Alle kommuner i Innlandet
Fuglekasser i et stort tre. Foto: Randi-Irene Midthaugen / Randi-Irene Midthaugen.

Minner om boligsamling, påmelding innen 16. august!

Vi ønsker velkommen til boligsamling for kommunene i Innlandet 18.–19. september 2023 på Scandic Lillehammer Hotel.

Publisert 21.06.2023, Oppdatert 08.08.2023

Prosjektet Boligutvikling i distriktene og nettverket Bolig for velferd Innlandet, som begge er samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Husbanken Øst, inviterer til felles boligsamling. Nav Innlandet og Nav Hjelpemiddelsentralen er også med i nettverket Bolig for velferd Innlandet.

Vi har et ønske om at dagene kan bidra til inspirasjon og faglig påfyll for kommunalt ansatte og interesserte lokalpolitikere, og at dialog og samtaler kan skape nye løsninger, prosjekt og samarbeid.

Tema for konferansen er aktuelle saker både innenfor boligutvikling i distriktskommunene og det boligsosiale som bl.a. aldersvennlig boligutvikling, boligbehov hos vanskeligstilte, medvirkning og ulike eieformer.

Boligsamlingen starter med lunsj mandag 18.9. kl. 11.30 og avsluttes med lunsj 19.9 kl. 1300. På dag 1 legges det opp til felles samling, mens dag 2 vil bli fordelt på to saler med utgangspunkt i Bolig for velferd og Boligutvikling i distriktene.

Fagsamlingen blir ikke strømmet.

Påmeldingsfristen er allerede onsdag 16.august og er bindende.

Ved spørsmål ta kontakt med Randi-Irene Midthaugen, randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no.

Kostnader

Det er ingen konferanseavgift, men reise og overnatting må dekkes av den enkelte deltaker.

Arrangørene dekker utgifter til dagpakker begge dager (kr 684,- pr. dag) og festmiddag (kr 495,-)

for inntil 3 personer fra hver kommune.

Overnatting

Vi har reservert rom på Scandic Lillehammer Hotel, og deltakerne må selv bestille og betale direkte til hotellet. 50 rom er reservert fram til 22. august til følgende priser:

Enkeltrom med frokost kr 1.260

To personer i dobbeltrom med frokost kr 1.492

Ved bestilling av overnatting benytt bookingkode: BINN1809 på hotellets hjemmeside: scandichotels.no eller benytt følgende link:

https://www.scandichotels.no/hotelreservation/select-rate?hotel=790&fromDate=2023-09-18&toDate=2023-09-19&room%5b0%5d.adults=1&bookingCode=BINN180923

Påmelding til fagdagene og bespisning nederst på siden.

Velkommen til to dager med faglig påfyll!

 

Dato:
18. september 2023 11.30 - 19. september 2023 13.00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Husbanken, Nav Innlandet, Nav Hjelpemiddelsentralen
Målgruppe:
Alle kommuner i Innlandet

Kontaktpersoner

Statsforvalteren i Innlandet

Bente Nygaard Lindstad, 

bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen,

randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Innlandet fylkeskommune

Lisa Moan, lisa.moan@innlandetfylke.no

Tove Krattebøl, tove.krattebol@innlandetfylke.no