Webinar om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel

Dato:
22. mars 2023 09.30 - 11.00
Sted:
Digitalt via Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Innlandet
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning med rolle saksbehandlar eller godkjennar i ordninga
Påmeldingsfrist:
20. mars 2023 23.59

Landbruksdirektoratet har laga nye rundskriv, nr. 2023/3 og 2023/4. Vi inviterer til webinar for å gå gjennom endringar i dei nye rundskriva. Vi vil også ta opp andre aktuelle tema, og i tillegg set vi av tid til spørsmål.

Publisert 15.03.2023

Målgruppe for webinaret er tilsette i kommunane som jobbar med saksbehandling og godkjenning i ordninga.

Påmeldingsfrist er måndag 20. mars.

Påmeldte får tilsendt lenke til webinaret på e-post når søknadsfristen er ute.

Dato:
22. mars 2023 09.30 - 11.00
Sted:
Digitalt via Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Innlandet
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning med rolle saksbehandlar eller godkjennar i ordninga
Påmeldingsfrist:
20. mars 2023 23.59