Webinar om kommunal planlegging og strategisk kompetansestyring innen helse og omsorgstjenestene, - hvordan gjøres dette i praksis?

Dato:
24. mars 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Alle relevante ansatte i kommuner i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet er initiativtaker til etablering av Kompetansenettverk – sammen gjør vi en forskjell. Det overordnede målet for nettverket er å samarbeide om en bedring i kompetansesituasjon i helse- og omsorgstjenestene i Innlandet. Tiltak som planlegges gjennom dette nettverket er en webinarrekke våren 2023.

Publisert 06.03.2023

Bakgrunnen for initiativet er Statsforvalterens oppdrag innen Kompetanseløft 2025 - Helsedirektoratet.

Det første webinaret skal være 24. mars kl 12.00-13.30 hvor temaet er Kommunal planlegging og strategisk kompetansestyring innen helse og omsorgstjenestene, - hvordan gjøres dette i praksis?

Her kan du se webinaret:

Deltakere i nettverket per nå er NTNU, HINN, SI, Fagskolen Innlandet, NAV, Innlandet Fylkeskommune, Helsefellesskapet, KS, NSF, Fagforbundet, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Tiltak som planlegges gjennom dette nettverket er en webinarrekke en gang i måneden våren 2023. Tema vi vil komme inn på i webinarrekken er:

  • Kommunal planlegging og strategisk kompetansestyring (mars)
  • Tilgjengeliggjøre arbeidskraftreserven – NAV (april)
  • Utvikling av veilederkompetansen (mai)
  • Organisering – rett kompetanse på rett oppgave (juni)

Programmet finner du her.

 

Dato:
24. mars 2023 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Alle relevante ansatte i kommuner i Innlandet.

Kontaktpersoner