ReHabiliteringsforum 2023

Dato:
9. mars 2023 - 10. mars 2023
Sted:
Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Stasforvalteren i Innlandet i samarbeid med Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering/rehabilitering.
Målgruppe:
Fagfolk, Helsepersonell
Påmeldingsfrist:
6. januar 2023 23.59

Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering og rehabilitering inviterer til ReHabiliteringsforum 2023 - en samhandlingsarena for habilitering og rehabilitering i Innlandet. 

Publisert 31.10.2022

Konferansen foregår fysisk på Scandic Hotel Hamar. 

Påmelding innen 6. januar 2023. 

Vi håper du kan sette av dagene og har lyst å delta på denne samhandlingsarenaen for habilitering og rehabilitering i Innlandet. 

TEMAER FOR ÅRETS KONFERANSE 

Overordnede føringer for habilitering og rehabiliteringsfeltet 

  • Arbeidet med fagplaner for habilitering og rehabilitering i HSØ
  • Ny nasjonal helse og samhandlingsplan 
  • Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming 

Samhandling 

  • Samhandlings mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
  • Pasientforløp autisme 
  • Kompetansebroen 

Brukerperspektiv, vergemål, diskriminering og helserett

Koordinatorrollen 

  • Barnekoordinator
  • Erfaringer fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Digitalisering og velferdsteknologi

  • Lovverk ved digital oppfølging
  • Presentasjon av ulike prosjekter

Klikk her for påmelding og mer informasjon.

Klikk her for å se programmet for konferansen.

Dato:
9. mars 2023 - 10. mars 2023
Sted:
Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Stasforvalteren i Innlandet i samarbeid med Sykehuset Innlandet ved divisjon Habilitering/rehabilitering.
Målgruppe:
Fagfolk, Helsepersonell
Påmeldingsfrist:
6. januar 2023 23.59

Kontaktpersoner