Tilsynskonferansen høsten 2022

Dato:
6. desember 2022 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

Velkommen til høstens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 

Publisert 01.11.2022

Hovedtema var "Virkningsfulle tilsyn" /v Einar Hovlid. Hva vet vi om hva som skal til for at samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene og virksomhetene i oppfølgningsarbeidet etter tilsyn, fører til læring og forsvarlige tjenester?

Mål for dagen:

  • Faglig påfyll
  • Få kunnskap om hverandres arbeid i kommunene og læring på tvers
  • Dele erfaringer fra tilsynskalenderen

Her kan du se opptak:

 

Dato:
6. desember 2022 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter.