Nettbasert kurs for regnskapsførere om stormskader

Dato:
19. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Skogkurs i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget
Målgruppe:
Regnskapsførere, skogeiere og skogbruksansvarlige i de berørte kommunene
Påmeldingsfrist:
16. desember 2022 16:00
Opprydding etter stormskader i Hedalen.
Opprydding etter stormskader i Hedalen. Foto: Eva C. Skagestad.

Mange av skogeiere som ble hardt rammet av stormen 19. november 2021 har et regnskapsår som avviker fra det normale. Den ekstraordinære situasjonen krever bevisste økonomiske valg og vurderinger, og regnskapsførerne er svært viktige rådgiverne for skogeierne.

Publisert 02.12.2022

Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et spesialkurs for regnskapsførere der man tar opp relevante emner mandag 19. desember.

Kurset er primært rettet mot regnskapsførere, men skogeiere og kommunalt skogbruksansvarlige i de berørte kommunene er også velkommen.

Over 120 personer deltok på kurs for regnskapsførere 19. desember. Opptak av kurset kan du se her.

Tema:

  • Forsikringsoppgjør
  • Tømmerkonto
  • Mulighetsrommet i avsetning og tilbakebetaling av skogfond
  • Ekstra investeringer i vei, foryngelse og senere skogbehandling
  • Brekkpunktet for hvor lenge det lønner seg å plassere penger på skogfond

Kurset kjøres av Skogkurs, i samarbeid med Statsforvalteren i innlandet og Bondelaget.

Dato:
19. desember 2022 12:00 - 15:00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Skogkurs i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget
Målgruppe:
Regnskapsførere, skogeiere og skogbruksansvarlige i de berørte kommunene
Påmeldingsfrist:
16. desember 2022 16:00