Webinar om grunnforurensning

Dato:
24. november 2022 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet ved enhet for vannforvaltning og forurensing
Målgruppe:
Saksbehandlere og ledere i kommunene med ansvar for grunnforurensningssaker
Påmeldingsfrist:
21. november 2022 23.59

Vi ønsker på nytt velkommen til webinar om grunnforurensning den 24. november 2022. Målgruppen er saksbehandlere og ledere med ansvar for dette saksområdet i kommunene i Innlandet.

Publisert 03.11.2022

Dette er en ren gjentakelse av webinaret vi holdt i 2021, og tilbys derfor primært til de som ikke hadde anledning til å delta i fjor.

Formålet med webinaret er å gi en grunninnføring i kommunenes myndighetsansvar og hvordan kommunene forventes å følge opp i henhold til forurensningsforskriften kap. 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider).

Program


12.00 - Velkommen og innledning, ved Statsforvalteren


12.10 - Forventninger til kommunenes arbeid med grunnforurensning, ved  Statsforvalteren

  • Oppfølging av bygge- og gravesaker
  • Kartlegging av lokaliteter hvor det er grunn til å tro at det kan finnes grunnforurensning
  • Myndighetsfordeling mellom kommunene, Statsforvalteren og Miljødirektoratet

12.40 - 12.50 - Pause


12.50 - Gjøvik kommunes arbeid med grunnforurensning og oppfølging av Grunnforurensningsdatabasen, ved Inger Katharina Gregersen, Gjøvik kommune


13.10 - 13.30 - Tid til spørsmål og svar


Kommunene har plikt til å registrere og vedlikeholde informasjon i Grunnforurensning jf. forurensningsforskriften § 2-9, fjerde ledd. For å ivareta denne oppgaven er det nødvendig å ha en bruker i databasen Grunnforurensning.

For mer informasjon om hvordan man registrerer opplysninger i Grunnforurensning, henviser vi til nettkurset fra Fylkesmannen i Nordland, fra 2019. Dette er fremdeles tilgjengelig via denne lenka: https://companycast.live/webcast/197e53nn/

Vårt webinar er ment å være et supplement til dette nettkurset.

Om dere har spesielle problemstillinger eller spørsmål dere ønsker at vi belyser i webinaret, kan dere skrive dette inn under merknader i påmeldingsskjemaet nedenfor.

Frist for påmelding er 21. november 2022.

Dersom du mottar en bekreftelse pr. e-post etter påmelding, så er du registrert.

Du vil få tilsendt en lenke til deltakelse på Teams senest 23. november.

Påmelding

Dato:
24. november 2022 12.00 - 13.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet ved enhet for vannforvaltning og forurensing
Målgruppe:
Saksbehandlere og ledere i kommunene med ansvar for grunnforurensningssaker
Påmeldingsfrist:
21. november 2022 23.59