Dialogmøte for kommunal landbruksforvaltning - Sør-Gudbrandsdalen

Dato:
29. november 2022 09.30 - 15.00
Sted:
Gausdal kommune, kommunehuset
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Ansatte på landbrukskontorene, kommuneledelsen
Påmeldingsfrist:
10. november 2022 23.00

Statsforvalteren i Innlandet, enhet jord og mat ønsker å styrke kommunedialogen vår. Dette gjelder rollen som veileder og å være et kompetansesenter for kommunene knyttet til næringsutvikling, tilskuddsforvaltning og kontroll.

Publisert 06.10.2022

Målet med regionsamlingene er å bli bedre kjent og få en lav terskel for å ha løpende kontakt.

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har ansvaret for å gi samla innspill og spørsmål fra kommunene i sin region til programmet for samlinga. Innspillene sendes til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no ev. tlf. 61 22 44 00.

Tema for samlinga: Bli bedre kjent, tilskuddsforvaltning, kontroll og næringsutvikling

Innspill og påmelding sendes innen 22. oktober. Endelig program sendes ut en uke før samlinga.

Dato:
29. november 2022 09.30 - 15.00
Sted:
Gausdal kommune, kommunehuset
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Ansatte på landbrukskontorene, kommuneledelsen
Påmeldingsfrist:
10. november 2022 23.00

Kontaktpersoner