Fagdager beredskap

Dato:
5. oktober 2022 10.00 - 6. oktober 2022 14.00
Sted:
Quality Strand Hotel Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Beredskapskontakter og kommunedirektører i kommunene i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet inviterer beredskapskoodinatorer og kommunedirektører til to beredskapsdager på Gjøvik. Den 6. oktober inviteres også deltagere på CBRN-øvelse til kompetanseheving på blant annet antomberedskap.

Publisert 09.09.2022

Påmeldingsfrist 21. september

Foreløpig program

5. oktober kl. 10:00-16:00

 • Situasjonsbilde på beredskapsområdet - informasjon og dialog      
 • Fylkes ROS med handlingsplan
 • Situasjonsbilde kraft/strøm og planer for tiltak
 • Nasjonalt trusselbilde
 • Informasjon om hendelser i Innlandet og risikoobjekt
 • Egenberedskapsuka
 • Forventningsavklaring til kommuner og Statsforvalteren
 • Tilsyn og øvelser 2023

Vi vil legge opp til  åpen mikrofon – diskusjon og tilbakemeldinger

6. oktober kl. 09:00-14:00 

( Nødetatene, Forsvaret og Sivilforsvaret ,kriseledelsen i Våler kommune samt EPS team og kriseteam deltar også sammen oss på dag 2. Dette er en kompetansedag i forkant av CBRN øvelse  i Våler kommune) 

 • Presentasjon av øvingsutvalget i Innlandet
 • Informasjon om CBRN øvelse i Våler kommune 26.oktober ( kjemisk stoffer, biologisk agens, radioaktive stoffer og nukleært materiale)
 • Atomberedskap I Innlandet- informasjon fra  Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) og Sivilforsvarets renseenhet
 • Informasjon om opplæring av kriseteam i Innlandet og drift av EPS
 • Diskusjonsøvelse

Kostnader

Statsforvalteren dekker utgifter for deltakelse for 1 person fra hver kommune. Øvrige deltagere fra kommunen betaler:

Dagpakker 650 kroner

Middag  445 kroner 

Overnatting 1195 kroner

Dette vil bli fakturert fra Statsforvalteren i etterkant.

Fagdager beredskap

Deltagelse
Dato:
5. oktober 2022 10.00 - 6. oktober 2022 14.00
Sted:
Quality Strand Hotel Gjøvik
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Beredskapskontakter og kommunedirektører i kommunene i Innlandet

Kontaktpersoner