Dialogmøte med kommunal landbruksforvaltning, Vågå

Dato:
7. september 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Kommunehuset i Vågå
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
31. august 2022 23.00

Statsforvalteren Innlandet, enheten for Jord og mat ønsker å gjennomføre regionale møter med alle kommunene i 2022. Fra kommunen inviterer vi følgende:

  • Kommunedirektør
  • Jordbruksansvarlig
  • Saksbehandlere

Dette møtet er for kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Nord-Fron.

Publisert 21.06.2022

Vågå og Sel er koordinerende kommuner. Regionkontakt: Per-Ivar Weydahl tlf. 920 41 410.

Program - foreløpig

09:30 – 10:00               

Ankomst og kaffe        

10:00 – 10:15               

Velkommen og presentasjon

10:15 – 11:00              

Hvem er vi? Jord og mat sin dialog med kommunen som landbruksmyndighet

11:00 – 11:15               

Pause

11:15 – 12:00              

Spørsmål og innspill fra kommunene. Hovedutfordringer

12:00 – 13:00               

Lunsj

13:00 – 14:00              

Tiltaksplan landbruk

Biovalley, Lokal mat, Matgledekorpset

RMP

Produksjonstilskudd

14:00 – 14:15              

Pause

14:15 – 15:00               

Spørsmål og innspill fra kommunene

15:00                               

Slutt

 

Kommunene får i oppgave å komme med spørsmål og innspill angående hovedutfordringer for den kommunale landbruksforvaltninga.

Innspillene fra kommunene koordineres av regionkontaktene. Frist for tilbakemelding fra regionene til Statsforvalteren settes til 20. juli 2022.

Endelig program sendes ut ei uke før møtet.

Påmeldingsfrist 31. august. Spørsmål om påmelding etter denne datoen kan rettes til kontaktpersonene.

Påmelding til dialogmøte for landbruksforvaltningen, Vågå 7.9.2022

Dato:
7. september 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Kommunehuset i Vågå
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
31. august 2022 23.00

Kontaktpersoner