Samarbeidskonferanse 2022

Dato:
31. august 2022 11.30 - 1. september 2022 13.00
Sted:
Sandic hotell Hamar
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
17. august 2022 23.59

Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) inviterer med dette statlige virksomheter Innlandet til samarbeidskonferanse på Scandic hotell Hamar.

Publisert 24.03.2022

I hovedtariffavtalene i staten er det satt av midler til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og tillitsvalgte i statlige virksomheter, jf. HTA pkt. 5.3.1. Formålet med midlene er å bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom partene lokalt, blant annet ved å skape en felles forståelse av lov- og avtaleverket. Midlene brukes til å arrangere samarbeidskonferanser rundt om i landet.

Konferansen er gratis og utgifter til kurs, reise og overnatting blir dekket.

På grunn av begrenset hotellkapasitet, vil "førstemann til mølla"-prinsippet gjelde.

Påmelding

Arbeidsgiver/arbeidstaker
Ønsker du overnatting
Dagpakke
Dato:
31. august 2022 11.30 - 1. september 2022 13.00
Sted:
Sandic hotell Hamar
Arrangør:
Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten
Målgruppe:
Lokale parter i den enkelte virksomhet. Det er et sterkt ønske at både ledere og tillitsvalgte fra virksomheten deltar sammen
Påmeldingsfrist:
17. august 2022 23.59