Nettverksamling for utvalgte kulturlandskap i Innlandet

Dato:
24. august 2022 13.00 - 25. august 2022 13.00
Sted:
Vangrøftdalen/Røros
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Representanter fra de utvalgte kulturlandskapene
Påmeldingsfrist:
8. august 2022 15.30

Representanter fra de sju utvalgte kulturlandskapene i jordbruket i Innlandet ønskes velkommen til nettverkssamling i Vangrøftdalen og Røros. 

Publisert 24.06.2022

Samlingen starter med lunsj på Utistuvollen og deretter befaring i det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen. Her ser vi på bl.a. seterdrift, biologisk mangfold og bygningsmiljø. Resten av samlingen foregår på Røros med vekt på bevaring og istandsetting av verneverdige bygninger. Det blir også en liten byvandring. Fullstendig program blir sendt til de som er påmeldt.

Påmelding innen 1. august. I utgangspunktet er det åpnet for inntil fire deltakere fra hvert område. Ta kontakt med oss dersom det er aktuelt med flere deltakere fra området eller påmeldingsfristen har gått ut.

Dato:
24. august 2022 13.00 - 25. august 2022 13.00
Sted:
Vangrøftdalen/Røros
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Representanter fra de utvalgte kulturlandskapene
Påmeldingsfrist:
8. august 2022 15.30