Dialogmøte med kommunal landbruksforvaltning, Tynset

Dato:
24. august 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Auditoriet ved Kompetansesenteret Tynset, Aumliv. 4C
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Kommunenes landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
17. august 2022 23.00

Statsforvalteren Innlandet, enheten for Jord og mat ønsker å gjennomføre regionale møter med alle kommunene i 2022. Fra kommunen inviterer vi følgende:

  • Kommunedirektør
  • Jordbruksansvarlig
  • Saksbehandlere

Dette møtet er for kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal.      

Publisert 21.06.2022

Alvdal og Tynset er koordinerende kommuner. Regionkontakt: Marianne Totlund tlf. 480 11 794

Program - foreløpig

09:30 – 10:00               

Ankomst og kaffe        

10:00 – 10:15               

Velkommen og presentasjon

10:15 – 11:00              

Hvem er vi? Jord og mat sin dialog med kommunen som landbruksmyndighet

11:00 – 11:15               

Pause

11:15 – 12:00              

Spørsmål og innspill fra kommunene. Hovedutfordringer

12:00 – 13:00               

Lunsj

13:00 – 14:00              

Tiltaksplan landbruk

Biovalley, Lokal mat, Matgledekorpset

RMP

Produksjonstilskudd

14:00 – 14:15              

Pause

14:15 – 15:00               

Spørsmål og innspill fra kommunene

15:00                               

Slutt

 

Kommunene får i oppgave å komme med spørsmål og innspill angående hovedutfordringer for den kommunale landbruksforvaltninga.

Innspillene fra kommunene koordineres av regionkontaktene. Frist for tilbakemelding fra regionene til Statsforvalteren settes til 20. juli 2022.

Endelig program sendes ut ei uke før møtet.

Påmeldingsfrist 17. august. Spørsmål om påmelding etter denne datoen kan rettes til kontaktpersonene.

Regionmøte Tynset 24.8.2022

Dato:
24. august 2022 10.00 - 15.00
Sted:
Auditoriet ved Kompetansesenteret Tynset, Aumliv. 4C
Arrangør:
Enheten for jord og mat
Målgruppe:
Kommunenes landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
17. august 2022 23.00

Kontaktpersoner