Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i Nav

Dato:
30. juni 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i Nav-kontorene i Innlandet

Vi inviterer til Statsforvalterens time med tema oppfølging av innsatte og deres barn.

Publisert 05.05.2022

Vi inviterer til Statsforvalterens time med følgende agenda:

* Informasjonspunkt 

* Oppfølging av innsatte og deres barn

  • med fokus på KVP og barneperspektivet.

 

Vel møtt!

Det er ingen påmelding.

NB! Lenke til møtet ligger på Navet.

Dato:
30. juni 2022 09.00 - 10.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i Nav-kontorene i Innlandet