Webinar: Vurderinger etter NML §§ 8-12 - landbrukssaker

Dato:
19. mai 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunen og på landbrukskontor

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinar om vurderinger etter NML §§ 8-12 for fagområdet landbruk.

Publisert 04.04.2022

Webinaret er særlig relevant for de som jobber med landbrukssaker i kommunene og på landbrukskontorene, der det skal gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.

Aktuelle tema vil være hvordan gjøre gode vurderinger etter NML §§ 8-12, hvilke krav stilles, hvordan vektlegge hensynet til naturmangfold i enkeltsaker m.m.

Foredragsholdere vil være Nina Marie Aas (enhet for areal og klima) og Victoria Marie Kristiansen (enhet for naturmangfold og verneområder) fra Statsforvalteren i Innlandet.

Det settes av tid til spørsmål og diskusjon etter foredragene, men send gjerne inn spørsmål på forhånd om det er spesielle ting dere lurer på allerede nå. Spørsmål sendes til fmopvmk@statsforvalteren.no senest innen 10. mai.

Webinaret blir tatt opp og lagt ut på våre nettsider i etterkant.

Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding. Klikk her for å delta.

Dato:
19. mai 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunen og på landbrukskontor