Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Dato:
18. mai 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet
Påmeldingsfrist:
16. mai 2022 23.00

Vi tar opp noen problemstillinger i forvaltning av SMIL-ordningen når det gjelder regelverk og faglige spørsmål. Meld gjerne inn tema som ønskes belyst.

Publisert 25.04.2022
Dato:
18. mai 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Enhet for jord og mat
Målgruppe:
Kommunene i Innlandet
Påmeldingsfrist:
16. mai 2022 23.00