Innlandets Demenskonferanse 2022

Dato:
8. februar 2022 08.00 - 9. februar 2022 14.45
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie -og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleier, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
25. januar 2022 00.00

Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens. Konferansen gjennomføres digitalt.

Publisert 07.01.2022

Programmet finner du her: Demenskonferansen 2022.pdf

Deltagelse er gratis. Streaming vil foregå via Statsforvalterens You Tube kanal. De som melder seg på vil motta en lenke på e-post når konferansen nærmer seg. Påmeldingsfrist 25. januar 2022

Elektronisk påmelding på:

https://sykehuset-innlandet.no/ - se Demenskonferansen 2022

https://nettskjema.no/a/232215#/page/1

Spørsmål om konferansen rettes til:
Randi F.Nilsen
e-post: randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no
• telefon 62 58 19 20
• mobil 906 26 575

 

Dato:
8. februar 2022 08.00 - 9. februar 2022 14.45
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie -og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleier, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
25. januar 2022 00.00