Innlandets Demenskonferanse 2022

Dato:
8. februar 2022 08.00 - 9. februar 2022 14.45
Sted:
Digitalt og Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie -og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleier, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
25. januar 2022 00.00

Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.
Konferansen er planlagt til å kunne gjennomføres både ved fysisk fremmøte og digitalt.

Publisert 07.01.2022

Antall deltagere tilstede begrenses til 200. Hvis antallet overstiger dette, blir det gitt tilbud om digital deltagelse til de kommuner som har mange påmeldt til fysisk deltagelse.

Programmet finner du her: Demenskonferansen 2022.pdf

Pris
Konferansen koster kr.1500 per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter. Ved påmelding må du oppgi om du ønsker:
1. Begge dager inkl.overnatting og helpensjon (inkl.middag tirsdag kveld)
2. Dagpakke tirsdag og/eller onsdag
3. Middag tirsdag kveld

Elektronisk påmelding på:

https://sykehuset-innlandet.no/ - se Demenskonferansen 2022

https://nettskjema.no/a/232215#/page/1

Påmeldingsfrist 25. januar 2022
De som melder seg på får tilsendt informasjon på e-post når konferansen nærmer seg.

Digital deltagelse er gratis.
Streaming vil foregå via Statsforvalterens You Tube kanal.


Spørsmål om konferansen rettes til:
Randi F.Nilsen
e-post: randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no
• telefon 62 58 19 20
• mobil 906 26 575

 

Dato:
8. februar 2022 08.00 - 9. februar 2022 14.45
Sted:
Digitalt og Scandic Hotel Hamar
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Innlandet.
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie -og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleier, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.
Påmeldingsfrist:
25. januar 2022 00.00

Kontaktpersoner