Fagdag for lærere i engelsk i grunnskolen

Dato:
27. januar 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - Zoom
Arrangør:
Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i engelsk på ungdomstrinnet
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 23.59
Bildet er hentet fra Pixabay
Bildet er hentet fra Pixabay

Det vil bli gjennomført to digital fagdag for lærere i engelsk i grunnskolen, 27. januar 2022 eller 31. januar 2022. Kl. 9.00-15.00 begge dager.

 

Publisert 23.12.2021

Tema: Læreplanforståelse og eksamen.

Innholdet vil bli delt i tre hovedbolker:
- Læreplanforståelse og konstrukt for eksamen i engelsk
  (m.a.kompetansebegrep, kjerneelement, kompetansemål)
- Ny eksamen i engelsk
  (m.a. bakgrunn for endring, utviklingsprosessen, oppgavetyper)
- Vurdering av autentiske elevsvar

Målgruppen er lærere i engelsk på ungdomstrinnet.
Alle deltakere må melde seg på med egen e-postadresse og stille med egen pc.
Én innlogging på zoom skal være én deltaker.

Det er begrenset til maksimalt 200 deltakere per dag, og det er
førstemann til mølla som gjelder.


Påmeldingsfrist: 21. januar 2022

Kontaktpersoner Statsforvalteren i Innlandet:

Wenche Stubberud, tlf. 62551426 / Bente Skrefsrud, tlf. 61266133

Bruk e-postadr.: sfin-pas@statsforvalteren.no

Dato:
27. januar 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Digitalt - Zoom
Arrangør:
Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Lærere i engelsk på ungdomstrinnet
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 23.59