Webinar om oppfølging av dyrevelferdsssaker

Dato:
5. mai 2021 10.00 - 13.00
Sted:
Nettbasert - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene

Statsforvalteren i Innlandet arrangerer 5. mai et webinar for kommunene om oppfølging av saker med brudd på dyrevelferd etter §2 i forskrift om Produksjonstilskudd.

 

Publisert 30.04.2021

Webinaret foregår på Teams. Teamslenken er sendt i mail tidligere. Ta kontakt med Statsforvalteren ved Tordis Fremgården om du mangler lenken.

 

Program:

10:00-10:10           Innledning v/Tordis Fremgården, Statsforvalteren i Innlandet

10:10-10:20           Kommunens rolle som forvalter av statlige tilskudd. Bakgrunnen for avtalen om informasjonsutveksling mellom Ldir og Mattilsynet v/Maiken Wickstrøm, Ldir

10:20-10:30           Avtale om informasjonsutveksling mellom Mattilsynet og Ldir v/Tordis Fremgården, Statsforvalteren i Innlandet

10:30-10:40           Generelt om kravet til vanlig jordbruksproduksjon i § 2 v/Tordis Fremgården, Statsforvalteren i Innlandet

10:40-11:30           Vurdering av dyrevelferdssaker etter forskrift om produksjonstilskudd v/Jens H Hermansen, Statsforvalteren i Innlandet

11:30-12:00           Pause

12:00-12:30           Gjennomgang av klagesak fra Rogaland v/Maiken Wickstrøm, Ldir

12:30-13:00           Spørsmål, diskusjon

Dato:
5. mai 2021 10.00 - 13.00
Sted:
Nettbasert - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunene

Kontaktpersoner