Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid

Dato:
11. mai 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Digital samling
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage og skolemiljø, og ansatte i barnehage, skole og PPT
Påmeldingsfrist:
30. april 2021 23.59
May Britt Drugli (Foto: privat)
May Britt Drugli (Foto: privat)

May Britt Drugli retter søkelyset mot de viktige relasjonene i barnehagens og skolens arbeid. 

Publisert 09.02.2021

Felles kunnskapsgrunnlag, trygt arbeidsmiljø med rom
for gode refleksjoner og en involvert ledelse er sentralt i arbeidet med
relasjoner. 
Relasjonsteori, forskning og hvordan jobbe med relasjoner i praksis vil være tema. Det vil bli lagt vekt både på forhold som fremmer gode relasjoner og hva som kan gjøres når relasjonene har blitt vanskelige.

I løpet av fagdagen vil både voksen-barn relasjoner, barn-barn relasjoner og relasjoner til foreldre bli belyst.

Invitasjonen og program for dagen ligger under dokumenter. 

Link for oppkobling vil bli sendt ut til påmeldte deltakere nærmere kursdato.

Dato:
11. mai 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Digital samling
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Deltakere i Inkluderende barnehage og skolemiljø, og ansatte i barnehage, skole og PPT
Påmeldingsfrist:
30. april 2021 23.59