Webinar - Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom

Dato:
21. april 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Teams - lenke sendes ut til de påmeldte
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene, andre kommunalt ansatte, lokalpolitikere og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
19. april 2021 23.59

Ved erverv av visse typer landbrukseiendommer skal det vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Publisert 06.04.2021

Statsforvalteren i Innlandet inviterer saksbehandlere i kommunene, andre kommunalt ansatte, lokalpolitikere og andre interesserte til webinar om hvordan man utfører priskontrollen. Landbruksdirektoratet vil gå gjennom regler og prinsipper som ligger til grunn for konsesjonslovens regler om priskontroll. Bjørn Ludvig Mehlum fra Norsk Landbrukstakst vil fortelle om priskontroll i praksis.

Meld deg på nedenfor. Påmeldingsfrist 19. april. Vennligst påse at epostadressen skrives korrekt. Link for oppkobling til Teams vil bli sendt til den oppgitte epostadressen dagen før webinaret.

Her er programmet for dagen.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av webinaret, og at du ved å melde deg på aksepterer at det gjøres opptak. Avsluttende spørsmålsrunde på slutten av dagen vil ikke bli tatt opp.

Dato:
21. april 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Teams - lenke sendes ut til de påmeldte
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene, andre kommunalt ansatte, lokalpolitikere og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
19. april 2021 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter