Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vårsamling for skogbruket i Innlandet

Dato:
8. april 2021 12.00 - 14.00
Sted:
Webinar på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet / Kontaktutvalgene for skogbruk
Målgruppe:
Skogbruksfunksjonærer (privat og offentlig), skogbrukslærere, skogstudenter, skogsentreprenører i Innlandet
Påmeldingsfrist:
8. april 2021 11.59

Presentasjonene fra dagens digitale VÅRSAMLING er nå lagt ut. Se under Dokumenter

Publisert 08.04.2021

Påmelding gjøres ved å GODTA Teamsinvitasjon som er sendt per mail til målgruppene. Man kan også bli med på webinaret direkte via følgende Microsoft Teams-lenke:

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 121 724 337 1

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

Finn ut mer | Møtealternativer

 

PROGRAM

12:00

Åpning og velkommen til webinaret – Digital Vårsamling

Skogkultur i Innlandsskogbruket – status og utvikling

Kjell Joar Rognstad

Statsforvalteren i Innlandet

12.15

Ulike hogstscenarier, ungskogpleieaktivitet og skogkulturinnsats generelt – hva er effekten på produksjon?

En helt fersk analyse av skogen i Innlandet viser skogens potensiale og konsekvenser ved ulike tiltak? Økt skogkulturinnsats, ikke minst på ungskogpleie - hvor stor er egentlig effekten?

Aksel Granhus

NIBIO/Landskogtakseringen

12:35

Langsiktige effekter av markberedning – en tilvekstturbo?

Nye resultater indikerer 20-55 % mer volumproduksjon. Vi har fortsatt mange spørsmål om markberedning: Hvilke metoder gir best resultat i produksjon? Vet vi nok om markberedning og klima, dvs. utslipp av CO2 ved blottlegging av mineraljord opp mot binding ved økt produksjon? 

Karin Hjelm

SLU, Sverige

13:00

Plantekvalitet og etableringsevne. Hvilken mekanisk plantebeskyttelse virker best mot gransnutebilla?

I Sverige er kjemisk plantebeskyttelse er på veg ut, hva med Norge? Og hva viser forskningen at kan være gode alternativer?

Karin Hjelm

SLU, Sverige

Inger Sundheim Fløistad

NIBIO

13.25

Planting og såing av furu – hot, men godt? Ny veileder på plass

I de senere årene er interessen av å forynge furu med planter og frø fra foredlet materiale vært økende, ikke minst fra aktører i Innlandet. Hva bør vår veiledning til skogeieren være?

Trygve Øvergård

Skogkurs

13.45

Vårplanting - Hvor lenge kan plantene vente?

Det blir svært krevende å få plantet ut alt under vårplantingen pga. arbeidskraftsituasjonen. Hvor lenge kan vårplantesesongen strekke seg på faglig forsvarlig grunnlag?

Inger Sundheim Fløistad

NIBIO

14.00

Avslutning