Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV

Legg til i egen kalender
Dato:
25. mars 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet

Enhet sosial arrangerer nettmøte for NAV-kontorene i Innlandet med tema knyttet til sosiale tjenester i NAV. 

Publisert 29.01.2021

Agenda for dette møtet legges ut her uka før.

Har du spørsmål/problemstillinger du ønsker å sende inn i forkant så kan det sendes til Unn Aasterud på epost fmopuaa@statsforvalteren.no.

Påmeldingsfrist 23.03.21 kl 11.00

Teamslenke til påmeldte vil bli sendt ut dagen før.

Eventuelle spørsmål om påmelding og avklaringer rettes til Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@statsforvalteren.no.

Påmelding Statsforvalterens time 25. mars

Legg til i egen kalender
Dato:
25. mars 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet