Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV

Legg til i egen kalender
Dato:
25. februar 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet

Enhet sosial vil arrangere et nettmøte en gang hver måned frem mot sommeren, med tema knyttet til sosiale tjenester i NAV. 

Publisert 22.01.2021

Tema til Statsforvalterens time 25. februar er blant annet:

  • vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven
  • endringer i midlertidig forskrift Kvalifiseringsprogrammet

Har du spørsmål/problemstillinger du ønsker å sende inn i forkant så kan det sendes til Unn Aasterud på epost fmopuaa@statsforvalteren.no.

Påmeldingsfrist 23.02.21 kl 11.00 

Teamslenke til påmeldte vil bli sendt ut dagen før. 

Eventuelle spørsmål om påmelding og avklaringer rettes til Randi-Irene Midthaugen, fmoprim@statsforvalteren.no

 

Legg til i egen kalender
Dato:
25. februar 2021 09.00 - 10.00
Sted:
Nettmøte (Teams)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
Alle ansatte i NAV-kontorene i Innlandet